JICA
Tên nhà tài trợ JICA
Địa chỉ tại Việt Nam 16th Floor, Daeha Business Center 360 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
Trụ sở nước ngoài 10-5, Ichigaya Honmura-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 162-8433, Japan
Điện thoại (84-4)-38315005~8
Email
Quốc gia Nhật Bản