Từ khóa  
Ngày ban hành
Loại văn bản  
Có tổng số 21 văn bản
Tên văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày/Trạng thái
Thông tư 09/2010/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ban hành: 22/04/2010
Hiệu lực: 16/06/2010