Hoạt động kỷ niệm
Alternate Text

Sẵn sàng cho việc chuẩn bị Hội thảo cấp quốc gia Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật

Ngày 29/7, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã làm việc với các đơn vị về việc chuẩn bị Hội thảo cấp quốc gia "Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật: giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam".


Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2020, Viện Khoa học pháp lý chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương chuẩn bị các nội dung liên quan đến tổ chức Hội thảo cấp quốc gia "Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật: giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam".  Báo cáo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Cương cho biết, đến thời điểm hiện tại, các công việc chuẩn bị cho tổ chức Hội thảo đã cơ bản hoàn thành như: nội dung chương trình, kịch bản, tham luận chuyên đề, kỷ yếu Hội thảo, các công tác hậu cần, công tác truyền thông về Hội thảo... Đồng chí Nguyễn Văn Cương cũng đưa ra một số vấn đề cần tập trung thảo luận để hoàn thiện công tác chuẩn bị, việc tổ chức được hiệu quả.
Các đại biểu tham dự cuộc họp đã tập trung thảo luận một số vấn đề quan trọng như: Chương trình, kịch bản, nội dung thảo luận tại Hội nghị, cách thức tổ chức Hội thảo sao cho hiệu quả, sinh động, cũng như việc phân công trách nhiệm cụ thể đến đơn vị...
Đặc biệt lưu ý đến việc xây dựng phương án cụ thể cho việc tổ chức Hội thảo trước tình hình dịch Covid19, Thứ trưởng đề nghị Viện Khoa học pháp lý và các đơn vị liên quan theo sát chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ về dịch Covid19 để chủ động trong công tác tổ chức Hội thảo được an toàn và thành công. Thứ trưởng cũng đánh giá cao tính chủ động của Viện Khoa học pháp lý trong công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo. Trên cơ sở các ý kiến tại cuộc họp, Thứ trưởng đưa ra định hướng một số nội dung quan trọng nêu trên, cũng như một số nội dung cần lưu ý và hoàn thiện thêm, đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị để Hội thảo cấp quốc gia "Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật: giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam" được hiệu quả, thành công.
An Như - Trung tâm thông tin