Ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 của Bộ Tư pháp.
Số/ký hiệu 1986/QĐ-BTP Ngày ban hành 25/09/2020
Loại văn bản Quyết định Người ký Lê Thành Long
Cơ quan ban hành Quyết định
File đính kèm
  • Alternate Text
  • Alternate Text
  • Alternate Text