Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Hướng dẫn về quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2010, Bộ Tư pháp đã xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn về quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Tư pháp xin đăng tải Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp ý kiến.

Ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật) số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc góp ý trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây. Mọi ý kiến đóng góp sẽ được chuyển đến cơ quan soạn thảo để nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý trước khi ban hành.

Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn!

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

441

Số ý kiến đóng góp

2040