Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật Công chứng, Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2010, Bộ Tư pháp đã xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật Công chứng, Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/1/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng.

Bộ Tư pháp xin đăng tải Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật Công chứng, Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/1/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp ý kiến.

Ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân xin gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Bổ trợ tư pháp) số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc góp ý trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây.

Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham gia ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 
Số ý kiến đóng góp: 3
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040