Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-BTP ngày 05/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phê duyệt Đề án đổi mới công tác thống kê của Ngành và Kế hoạch xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê của Ngành (kèm theo Danh mục nhóm chỉ tiêu thống kê cần xây dựng) được Bộ trưởng phê duyệt ngày 07/5/2010, Tổ soạn thảo đã xây dựng xong Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp. Tổ soạn thảo đề nghị các cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến để Tổ soạn thảo sớm hoàn thành Thông tư.

Ý kiến góp ý gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) theo địa chỉ số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Ngoài ý kiến bằng văn bản, tổ chức, cá nhân có thể gửi ý kiến trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây. Mọi ý kiến góp ý sẽ được chuyển đến cơ quan soạn thảo để nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý trước khi trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.

Bộ Tư pháp trân trọng cám ơn.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

441

Số ý kiến đóng góp

2040