Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự

Thực hiện sự phân công của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự đã phối hợp với Vụ Tài chính, Hành chính sự nghiệp - Bộ Tài chính tiến hành dự thảo Thông tư liên liên tịch “Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự” (thay thế Thông tư liên tịch số 68/2006/TTLT-BTC-BTP ngày 26/7/2006 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp). Thông tư liên tịch này hướng dẫn cơ chế quản lý kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự quy định tại Điều 73 Luật thi hành án dân sự và Điều 31, Điều 32 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ “quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự”.

Để việc soạn thảo Thông tư đạt chất lượng cao, Tổng cục Thi hành án dân sự có Công văn số 1782 /TCTHA - NV1 ngày 28/6/2010 gửi đến các cơ quan hữu quan dự thảo Thông tư liên tịch nêu trên lấy ý kiến góp ý trước khi trình lãnh đạo Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp xem xét ban hành.

Văn bản góp ý vào dự thảo Thông tư liên tịch, đề nghị gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp địa chỉ số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 13/7/2010; đồng thời với việc gửi văn bản theo đường bưu điện hoặc theo form lấy ý kiến dưới đây.

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

411

Số ý kiến đóng góp

574