Loại văn bản: Luật

Trích yếu:
Phòng, chống mua bán người
 

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010, theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1390/QĐ-TTg ngày 28/8/2009 về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh của Chính phủ năm 2010, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng dự án Luật phòng, chống mua bán người.

Bộ Tư pháp xin trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người, dự thảo Tờ trình Chính phủ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân biết và tham gia góp ý.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp, 58 - 60 Trần Phú, Hà Nội chậm nhất là ngày 10/7/2010 để kịp thời tổng hợp, chỉnh lý dự thảo Luật và Tờ trình. Ngoài ý kiến bằng văn bản, tổ chức, cá nhân có thể gửi ý kiến trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây. Mọi ý kiến góp ý sẽ được chuyển đến Tổ biên tập và Ban soạn thảo để nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý Dự án Luật trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành.

Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham gia ý kiến của cá nhân, cơ quan, tổ chức./.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

431

Số ý kiến đóng góp

2023