Loại văn bản: Quyết định

Trích yếu:
Quyết định về tín dụng đối với luật sư được gửi đi đào tạo tại nước ngoài

Triển khai Đề án “Đào tạo chuyên gia pháp luật, luật sư phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2008 - 2010” ban hành kèm theo Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đang phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với luật sư được gửi đi đào tạo tại nước ngoài.

Để hoàn thiện Dự thảo Quyết định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp mong nhận được ý kiến đóng góp của các Quý cơ quan, đơn vị và độc giả về Dự thảo Quyết định.

Xin trân trọng cảm ơn.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

441

Số ý kiến đóng góp

2040