Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Hướng dẫn việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài

 Thực hiện điểm 4.9 Thông báo của Văn phòng Bộ số 2902/TB-BTP ngày 16/8/2009 về kết luận của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại cuộc họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ ngày 07/8/2009 về việc soạn thảo Thông tư hướng dẫn việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài, Tổ soạn thảo đã xây dựng xong Dự thảo Thông tư hướng dẫn hướng dẫn việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài. Tổ soạn thảo đề nghị các cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến để Tổ soạn thảo sớm hoàn thành Thông tư.

Ý kiến góp ý gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Hợp tác quốc tế) theo địa chỉ số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Ngoài ý kiến bằng văn bản, tổ chức, cá nhân có thể gửi ý kiến trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây. Mọi ý kiến góp ý sẽ được chuyển đến cơ quan soạn thảo để nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý trước khi trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.

Bộ Tư pháp trân trọng cám ơn.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

411

Số ý kiến đóng góp

574