Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Quy định biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự

Thực hiện Quyết định số 857/QĐ-BTP ngày 12/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thành lập Tổ soạn thảo Thông tư hướng dẫn biểu mẫu nghiệp vụ trong hoạt động thi hành án dân sự theo quy định của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, đến nay, Tổ soạn thảo đã xây dựng xong Dự thảo 1 Thông tư hướng dẫn biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự. Tổ biên tập đề nghị các cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến để Tổ soạn thảo sớm hoàn thành Thông tư.

Ý kiến góp ý gửi về Bộ Tư pháp (Tổng cục Thi hành án dân sự) theo địa chỉ số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Ngoài ý kiến bằng văn bản, tổ chức, cá nhân có thể gửi ý kiến trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây. Mọi ý kiến góp ý sẽ được chuyển đến cơ quan soạn thảo để nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý trước khi trình Chính phủ ban hành.

Bộ Tư pháp trân trọng cám ơn.

 
Số ý kiến đóng góp: 6
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040