Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Về đăng ký giao dịch bảo đảm

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản, đề án năm 2010 trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm (thay thế Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày 10/03/2000 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm). Để có cơ sở chỉnh lý trước khi trình Chính phủ, Bộ Tư pháp tổ chức lấy ý kiến tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị định nêu trên.

Ý kiến góp ý gửi về Bộ Tư pháp (Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm) theo địa chỉ số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 20 tháng 3 năm 2010. Ngoài ý kiến bằng văn bản, tổ chức, cá nhân có thể gửi ý kiến trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây. Mọi ý kiến góp ý sẽ được chuyển đến cơ quan soạn thảo để nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý trước khi trình Chính phủ ban hành.

Bộ Tư pháp trân trọng cám ơn.

 
Số ý kiến đóng góp: 1
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

411

Số ý kiến đóng góp

574