Loại văn bản: Luật

Trích yếu:
Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007, theo sự phân công của Chính phủ, Bộ Tư pháp phối hợp với một số cơ quan hữu quan xây dựng Dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi). Để tranh thủ rộng rãi ý kiến trong và ngoài ngành cũng như để các cá nhân, tổ chức quan tâm tham gia xây dựng đối với Dự thảo Nghị định, Ban biên tập Cổng thông tin Bộ Tư pháp xin trân trọng đăng toàn văn  Dự thảo Luật.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về:
Vụ hình sự hành chính - Bộ Tư pháp, 58-60 Trần Phú - Hà Nội
Tel: 8438831
E-mail: thoantk@moj.gov.vn hoặc hanhnt@moj.gov.vn
Bộ Tư pháp xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, tham gia ý kiến của công dân, cơ quan, tổ chức.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

437

Số ý kiến đóng góp

2035