Loại văn bản: Luật

Trích yếu:
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật Hình sự

         Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008, theo sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ, Bộ Tư pháp phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và một số cơ quan hữu quan xây dựng Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 1999. Bộ Tư pháp xin trân trọng giới thiệu Dự thảo Luật và Tờ trình Chính phủ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để lấy ý kiến đóng góp của cá nhân, tổ chức.

        Thời hạn góp ý đến trước ngày 10/08/2008.


        Bộ Tư pháp xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, tham gia ý kiến của công dân, cơ quan, tổ chức.

 
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

437

Số ý kiến đóng góp

2035