Loại văn bản: Luật

Trích yếu:
Luật Quốc tịch Việt Nam(sửa đổi)
Thực hiện Nghị quyết số 11/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII (2007 - 2011) và năm 2008 và được sự phân công của Thủ tướng, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan thành lập Ban soạn thảo Dự án Luật Quốc tịch Việt Nam (sửa đổi) gồm đại diện của Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và một số chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực luật quốc tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng ban. Trong thời gian qua, Ban soạn thảo đã khẩn trương tiến hành xây dựng Dự án Luật Quốc tịch Việt Nam (sửa đổi). Bộ Tư pháp xin giới thiệu: Toàn văn Dự thảo Luật Quốc tịch Việt Nam (sửa đổi) trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để lấy ý kiến đóng góp của cá nhân, tổ chức. .
Bộ Tư pháp xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, tham gia ý kiến của công dân, cơ quan, tổ chức.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

437

Số ý kiến đóng góp

2035