Loại văn bản: Luật

Trích yếu:
Luật Thi hành án dân sự
Trên cơ sở Nghị quyết số 11/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội Khoá XII về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ Khoá XII (2007-2011) và năm 2008, Dự án Luật thi hành án dân sự được đưa vào chương trình chính thức của năm 2008 với tiến độ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ ba (dự kiến tổ chức vào tháng 5/2008) và trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ tư (dự kiến tổ chức vào tháng 10/2008). Triển khai Nghị quyết trên, ngày 31/01/2008, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 569/2008/UBTVQH 12 về việc thành lập Ban soạn thảo Dự án Luật thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng Ban. Bộ Tư pháp xin giới thiệu: Toàn văn Dự thảo Luật thi hành án dân sự trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để lấy ý kiến đóng góp của cá nhân, tổ chức.

Bộ Tư pháp xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, tham gia ý kiến của công dân, cơ quan, tổ chức.

 
Số ý kiến đóng góp: 2
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

437

Số ý kiến đóng góp

2035