Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tư pháp

Thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật của Chính phủ năm 2009,  Bộ Tư pháp được phân công chủ trì xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 76/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp nhằm bảo đảm các quy định của Nghị định phù hợp với Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính số 04/2008/PL-UBTVQH12 và bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp.

 Để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Nghị định trước khi trình Chính phủ ban hành, xin nhận được các ý kiến đóng góp các Vụ, Cục liên quan thuộc Bộ Tư pháp và các chuyên gia nghiên cứu, góp ý trực tiếp vào Dự thảo Nghị định (kèm theo Dự thảo Tờ trình). Ý kiến xin gửi về Vụ Pháp luật Hình sự-Hành chính, Bộ Tư pháp trước ngày 15/3/2009 để kịp tổng hợp, tiếp thu chỉnh lý Dự thảo Nghị định trình Chính phủ theo đúng tiến độ. 

 Địa chỉ liên hệ :

 Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật hình sự - hành chính)

 56-58-60 Trần phú, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ : 38.438.827 (đ/c Nghĩa). E-mail: nghialt@moj.gov.vn

Trân trọng cảm ơn./.

 
Số ý kiến đóng góp: 4
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

437

Số ý kiến đóng góp

2035