Loại văn bản:

Trích yếu:
Bộ Tư pháp đăng tải lấy ý kiến Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đối với Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Luật sư.

Xem chi tiết tại file đính kèm./.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040