Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS về thủ tục thi hành án dân sự
Triển khai thực hiện Luật thi hành án dân sự và Nghị quyết hướng dẫn thi hành Luật thi hành án dân sự đã được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2008 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2009, Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự.

Trong thời gian qua, Ban soạn thảo đã chỉ đạo và khẩn trương tổ chức nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự. Đến nay, Bộ Tư pháp đã hoàn chỉnh việc xây dựng dự thảo Nghị định nói trên.

Bộ Tư pháp xin giới thiệu Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự, dự thảo Tờ trình Chính phủ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để lấy ý kiến đóng góp của các cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Ý kiến góp ý xin gửi về Cục thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp, 58-60, Trần Phú. Ba Đình, Hà Nội, đồng thời, gửi qua thư điện tử đến địa chỉ: ducnm@moj.gov.vn trước ngày 23/4/2009.

Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham gia ý kiến của công dân, cơ quan, tổ chức./.

 
Số ý kiến đóng góp: 5
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

431

Số ý kiến đóng góp

2023