Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Bộ Tư pháp đăng tải Hồ sơ lấy ý kiến đối với Hồ sơ xây dựng dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Đăng ký Biện pháp bảo đảm và dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng đối với chức danh nghề nghiệp Đăng ký Biện pháp bảo đảm
Chi tiết xem tại file đính kèm./.
 
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

433

Số ý kiến đóng góp

2035