Loại văn bản: Nghị quyết

Trích yếu:
Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Nghị quyết thí điểm phân cấp việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Xem chi tiết tại file đính kèm./.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

431

Số ý kiến đóng góp

2023