Loại văn bản: Luật

Trích yếu:
Bộ Tư pháp đăng tải Hồ sơ lấy ý kiến đối với dự án Luật Công chứng (sửa đổi)

Xem chi tiết tại file đính kèm./.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo hết hạn lấy ý kiến

Xem tiếp

Số dự thảo

423

Số ý kiến đóng góp

1687