Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ lấy ý kiến dự thảo Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ
Chi tiết xem tài liệu đính kèm./.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

441

Số ý kiến đóng góp

2040