Loại văn bản: Luật

Trích yếu:
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 499/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 9 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV, Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, Bộ Tư pháp đã thực hiện các công việc cần thiết để xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý Cơ quan/Tổ chức/Đơn vị tham gia ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Ý kiến của Quý Cơ quan/Tổ chức/Đơn vị đề nghị gửi về Bộ Tư pháp (qua Cục Bổ trợ tư pháp) số 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội và địa chỉ thư điện tử bthuyen@moj.gov.vn trước ngày 15/12/2022.
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan/Tổ chức/Đơn vị.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

437

Số ý kiến đóng góp

2035