Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Quyết định số 1500/QĐ-BTP ngày 06/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, thời gian qua, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị định.
Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định trước khi trình Chính phủ, Bộ Tư pháp đăng tải toàn văn dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm có thể gửi ý kiến góp ý trực tiếp tại Mục lấy ý kiến dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật hoặc gửi ý kiến góp ý bằng văn bản về Bộ Tư pháp (qua Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật), số 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, trước ngày 30/12/2022. Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn các ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

431

Số ý kiến đóng góp

2024