Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Nhằm xử lý các văn bản, nội dung văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp, Bộ Tư pháp đã xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ một số VBQPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn. Để hoàn thiện hồ sơ dự thảo Thông tư, thực hiện quy định của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 (sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2020), Bộ Tư pháp đăng tải toàn văn dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm có thể nghiên cứu, đóng góp ý kiến trực tiếp tại Mục Lấy ý kiến dự thảo VBQPPL trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp hoặc gửi ý kiến bằng văn bản về Bộ Tư pháp (qua Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật), số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn!
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

437

Số ý kiến đóng góp

2035