Loại văn bản: Luật

Trích yếu:
Luật bồi thường Nhà nước
Thực hiện Nghị quyết số 11/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII (2007 - 2011), được sự phân công của Chính phủ, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, xây dựng Dự án Luật Bồi thường nhà nước.. Bộ Tư pháp xin giới thiệu: Toàn văn Dự thảo Luật Bồi thường nhà nước trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để lấy ý kiến đóng góp của cá nhân, tổ chức

Bộ Tư pháp xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, tham gia ý kiến của công dân, cơ quan, tổ chức.
 
Số ý kiến đóng góp: 1
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

411

Số ý kiến đóng góp

574