Loại văn bản: Luật

Trích yếu:
Thực hiện nhiệm vụ được xác định tại Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19/KL-TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (ban hành kèm theo Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ Tư pháp đã thực hiện các công việc cần thiết để xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi). Bộ Tư pháp trân trọng xin ý kiến các cơ quan, tổ chức và người dân về Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi). Quý cơ quan, tổ chức và các cá nhân quan tâm có thể đóng góp ý kiến đối với đề nghị xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi) trực tiếp tại Mục Lấy ý kiến dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp hoặc gửi ý kiến góp ý về Bộ Tư pháp (qua Cục Bổ trợ tư pháp) số 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

427

Số ý kiến đóng góp

2018