Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong việc triển khai Luật Thi hành án dân sự và Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 19/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh” trong thời gian qua, Cục Thi hành án dân sự đã chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời gian qua, Ban soạn thảo đã chỉ đạo và khẩn trương tổ chức nghiên cứu, xây dựng  và đến nay, Bộ Tư pháp đã hoàn chỉnh việc xây dựng dự thảo Nghị định nói trên.

Ý kiến góp ý xin gửi về Cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp trước ngày 15/5/2009.

Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham gia ý kiến của công dân, cơ quan, tổ chức./.

 
Số ý kiến đóng góp: 1
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

427

Số ý kiến đóng góp

2018