Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2009 về xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật năm 2009,  Vụ Hành chính tư pháp đã chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008.

Bộ Tư pháp xin giới thiệu Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để lấy ý kiến đóng góp của các cá nhân, cơ quan, tổ chức. Ý kiến góp ý xin gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 10/5/2009.

Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham gia ý kiến của công dân, cơ quan, tổ chức./.

 
Số ý kiến đóng góp: 2
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

411

Số ý kiến đóng góp

574