Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về cơ cấu tổ chức, cán bộ của cơ quan thi hành án dân sự

Thực hiện Luật Thi hành án dân sự và Nghị quyết số 24/2008/QH12 của Quốc hội về thi hành Luật Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp đã thành lập Ban soạn thảo (bao gồm: Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Toà án nhân dân tối cao) và Tổ biên tập để soạn thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về cơ cấu, tổ chức, cán bộ của cơ quan Thi hành án dân sự. Hiện nay Dự thảo Nghị định đã được xây dựng, lấy ý kiến thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập

Bộ Tư pháp xin giới thiệu Dự thảo Nghị định  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về cơ cấu tổ chức, cán bộ của cơ quan thi hành án dân sự trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để lấy ý kiến đóng góp của các cá nhân, cơ quan, tổ chức để kịp hoàn chỉnh trước khi trình Chính phủ xem xét ban hành. Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 18 tháng 5 năm 2009.

 Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham gia ý kiến của công dân, cơ quan, tổ chức./.

 
Số ý kiến đóng góp: 24
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

427

Số ý kiến đóng góp

2018