Loại văn bản: Quyết định

Trích yếu:
Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (thay thế Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật). Để hoàn thiện dự thảo Quyết định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp xin đăng tải công khai hồ sơ dự thảo Quyết định để các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động của văn bản được biết và đóng góp ý kiến vào dự thảo Quyết định, dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ. Ý kiến góp ý xin gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, số 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội; email: nttam1@moj.gov.vn/sđt: 024.62739469) trước ngày 05/5/2021 để Bộ Tư pháp kịp thời tổng hợp, hoàn thiện dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham gia ý kiến của Quý cơ quan, tổ chức và cá nhân./.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

426

Số ý kiến đóng góp

2014