Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Theo Công văn số 11281/VPCP-PL ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình về rà soát văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Bộ Tư pháp đã xây dựng dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay thế Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BTP-BNV của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ ngày 23/6/2020 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp pháp lý. Căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Tư pháp đăng tải công khai hồ sơ dự thảo Thông tư để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản. Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu, góp ý đối với dự thảo Thông tư nêu trên. Mọi ý kiến xin gửi về Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý), địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội; đồng thời gửi file văn bản góp ý về địa chỉ email: yenph@moj.gov.vn trước ngày 04/5/2021. Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

411

Số ý kiến đóng góp

574