Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Bộ Tư pháp dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn phối hợp trong thống kê THADS. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ dự thảo để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Bộ Tư pháp (Tổng Cục Thi hành án dân sự) trước 09/12/2020. Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự quan tâm và tham gia góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

431

Số ý kiến đóng góp

2024