Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Tổng cục Thi hành án dân sự được giao chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/TT-BTP ngày 01/02/2016 quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự. Đề tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ Tư pháp đăng tải công khai hồ sơ dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Mọi ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư xin gửi về Tổng Cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp trước ngày 23/11/2020. Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

411

Số ý kiến đóng góp

574