Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và tại các cơ quan Tư pháp địa phương
Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, Bộ Tư pháp đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và tại các cơ quan Tư pháp địa phương.
Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ dự thảo Thông tư trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Mọi ý kiến đóng góp đối với dự thảo Thông tư xin gửi về Vụ Tổ chức, Bộ Tư pháp, số 60, Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội.
Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.


 
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

426

Số ý kiến đóng góp

2014