Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, Bộ Tư pháp dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ dự thảo Thông tư trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thời hạn lấy ý kiến được thực hiện đến hết ngày 24 tháng 5 năm 2020. Mọi ý kiến đóng góp đối với dự thảo Thông tư xin gửi về Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp, số 60, Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội. Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

427

Số ý kiến đóng góp

2018