Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp

Thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 1532/QĐ-TTg ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp. Bộ Tư pháp xin đăng tải dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp ý kiến.

Ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân xin gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Hành chính tư pháp) số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham gia ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân

 
Số ý kiến đóng góp: 1
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

433

Số ý kiến đóng góp

2034