Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Triển khai chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2019, Bộ Tư pháp đã chủ trì nghiên cứu, xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự (thay thế Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm). Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Tư pháp trân trọng đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định nêu trên để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Mọi ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân xin gửi về Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp trước ngày 31/01/2020 theo địa chỉ: Tổ dân phố Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội hoặc địa chỉ thư điện tử: phthinh.pham@gmail.com). Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

431

Số ý kiến đóng góp

2024