Loại văn bản: Thông tư liên tịch

Trích yếu:
Hướng dẫn thủ tục miễn thi hành án đối với khoản thu cho ngân sách nhà nước có giá trị không quá 500.000 đồng
 

Thực hiện Luật Thi hành án dân sự và Nghị quyết số 24/2008/QH12 của Quốc hội về thi hành Luật Thi hành án dân sự. Tổ soạn thảo Thông tư liên tịch về miễn thi hành án đối với khoản thu cho ngân sách nhà nước có giá trị không quá 500.000 đồng đã hoàn thành Dự thảo 7.

Để kịp tiến độ xây dựng Thông tư theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp xin giới thiệu Dự thảo Thông tư liên tịch trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để lấy ý kiến đóng góp của các cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham gia ý kiến của công dân, cơ quan, tổ chức

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

411

Số ý kiến đóng góp

574