Loại văn bản: Quyết định

Trích yếu:
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN năm 2017). Tại khoản 2 Điều 73 Luật TNBTCNN năm 2017 đã giao Bộ Tư pháp là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án. Thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng hồ sơ dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước (dự thảo Bộ tiêu chí).
Nhằm hoàn thiện dự thảo Bộ tiêu chí trước khi ký ban hành, Bộ Tư pháp đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, góp ý bằng văn bản vào hồ sơ dự thảo Bộ tiêu chí. Ý kiến góp ý xin gửi về Bộ Tư pháp (Cục Bồi thường nhà nước) trước ngày 13 tháng 9 năm 2019 (đồng thời gửi file tài liệu về địa chỉ hòm thư ttthang@moj.gov.vn).
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ đồng chí Trần Thị Thu Hằng, Phòng Nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án, Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp, điện thoại: 024. 627 39 761 hoặc 0902.152.269.
Trần trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan./.
 
 
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

437

Số ý kiến đóng góp

2035