Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị định quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến (gửi kèm theo Công văn này). Ý kiến góp ý bằng văn bản đề nghị gửi về Bộ Tư pháp (qua Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực), địa chỉ 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội; bản điện tử xin gửi vào địa chỉ email: hiennn@moj.gov.vn. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với đồng chí: Bùi Thị Hải Châu, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp, điện thoại: 024.62739487, di động: 0984247179.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

411

Số ý kiến đóng góp

574