Loại văn bản: Thông tư liên tịch

Trích yếu:
Hướng dẫn việc thu tiền, tài sản của người phải thi hành án và trả tiền, tài sản cho người được thi hành án đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam, trại tạm giam
 

Thực hiện kế hoạch triển khai Luật Thi hành án dân sự và Nghị quyết số 24/2008/QH12 của Quốc hội về thi hành Luật Thi hành án dân sự, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định thành lập Tổ soạn thảo Thông tư liên tịch giữa Bộ tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc thu tiền, tài sản của người phải thi hành án và trả tiền, tài sản cho người được thi hành án đang chấp hành hình phạt tùtại trại giam, trại tạm giam. Sau quá trình soạn thảo, dự thảo 9 Thông tư trên đã được hoàn thành.

Để kịp tiến độ xây dựng Thông tư liên tịch nói trên, theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp xin giới thiệu Dự thảo Thông tư liên tịch trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để lấy ý kiến đóng góp của các cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham gia ý kiến của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

411

Số ý kiến đóng góp

574