Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Bộ Tư pháp được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về kiểm tra và xử lý trách nhiệm trong xử lý vi phạm hành chính.
Để hoàn thiện dự thảo Nghị định nói trên và trình Chính phủ đúng thời hạn, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các tổ chức, cá nhân nghiên cứu và đóng góp ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định.
Ý kiến góp ý xin gửi về Bộ Tư pháp (qua Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật) trước ngày 30/6/2019 để Bộ Tư pháp nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị định trước khi trình Chính phủ.
Thông tin liên quan đề nghị liên hệ Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính (SĐT: 04.6273.9796).
Xin trân trọng cảm ơn./.
 
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

431

Số ý kiến đóng góp

2023