Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2019, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Để đảm bảo tiến độ và chất lượng của Nghị định, căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Tư pháp đăng tải toàn văn của Dự thảo Nghị định, Dự thảo Tờ trình và các tài liệu có liên quan để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Mọi ý kiến đóng góp về nội dung các Dự thảo xin gửi về địa chỉ: Vụ Nghiệp vụ 1, Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp, 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc theo địa chỉ mail: hoangthuthuy@moj.gov.vn.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

426

Số ý kiến đóng góp

2014