Loại văn bản: Thông tư liên tịch

Trích yếu:
Hướng dẫn một số vấn đề vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự

Thực hiện kế hoạch triển khai Luật Thi hành án dân sự và Nghị quyết số 24/2008/QH12 của Quốc hội về thi hành Luật Thi hành án dân sự, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định thành lập Tổ soạn thảo Thông tư liên tịch giữa Bộ tư pháp, Toà án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự. Sau quá trình soạn thảo, dự thảo 4 Thông tư trên đã được hoàn thành.

Để kịp tiến độ xây dựng Thông tư liên tịch nói trên, theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp xin giới thiệu Dự thảo Thông tư liên tịch trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để lấy ý kiến đóng góp của các cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham gia ý kiến của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

423

Số ý kiến đóng góp

1687