Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khoá XII ngày 18 tháng 6 năm 2009 và có hiệu lực thi hành vào ngày 01/1/2010. Để tổ chức thực hiện Luật này, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, chuẩn bị dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. 

Để dự thảo Nghị định được hoàn thiện, Bộ Tư pháp xin gửi bản dự thảo Nghị định để lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp  xin trân trọng cảm ơn.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

411

Số ý kiến đóng góp

574