Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Nghị định về tổ chức và hoạt động thừa phát lại
Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, để tiếp tục chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Nghị định, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý Cơ quan/Tổ chức/Đơn vị/cá nhân đóng góp ý kiến về dự thảo Nghị định và các tài liệu có liên quan. 
Văn bản đóng góp ý kiến đề nghị gửi về Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp. Điện thoại: 04.62739513. Địa chỉ email: ngatt@moj.gov.vn trước ngày 28/01/2016.
Bộ Tư pháp rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Cơ quan/Tổ chức/Đơn vị/cá nhân.
 
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

431

Số ý kiến đóng góp

2023