Loại văn bản: Thông tư liên tịch

Trích yếu:
Hướng dẫn việc áp dụng biện pháp đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm thay thế biện pháp tạm giam

Biện pháp đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm (sau đây gọi là biện pháp đặt tiền, tài sản bảo đảm) là biện pháp ngăn chặn thay thế cho biện pháp tạm giam được quy định tại Điều 93 Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2003 Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân và tình trạng tài sản của bị can, bị cáo, Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án có thể quyết định cho họ đặt tiền hoặc tài sản để bảo đảm sự có mặt của họ theo giấy triệu tập.

Thực hiện chủ trương “hạn chế việc áp dụng biện pháp tạm giam đối với bị can trong một số loại tội” được đề ra trong Nghị quyết 08/NQ-TW của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới, BLTTHS năm 2003 đã mở rộng phạm vi áp dụng của biện pháp này để áp dụng chung cho mọi bị can, bị cáo, bao gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài.

Để cụ thể hóa quy định của BLTTHS năm 2003 về biện pháp đặt tiền, tài sản bảo đảm, khắc phục những bất cập trong việc áp dụng biện pháp này trong thời gian qua, việc ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chi tiết việc áp dụng biện pháp đặt tiền, tài sản  bảo đảm thay thế biện pháp tạm giam là hết sức cần thiết.

Bộ Tư pháp đã chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc áp dụng biện pháp đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm thay thế biện pháp tạm giam. Bộ Tư pháp xin đăng tải Tờ trình và Dự thảo Thông tư liên tịch để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến.

Ý kiến đóng góp xin gửi về Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, BộTư pháp, số 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc góp ý trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây. Mọi ý kiến đóng góp sẽ đuợc chuyển đến cơ quan soạn thảo để nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý truớc khi ban hành.

Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040